Pozvěme přírodu k nám! | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Pozvěme přírodu k nám!

AKTIVITY PROJEKTU

V areálu naší základní školy se nachází zatravněný pozemek, který jsme přeměnili na přírodní učebnu. Pozemek je oplocen, má rozměry cca 25 x 40 m. Veškerou plochu tvoří travnatý porost, na kterém jsou zasazeny 4 listnaté stromy.

Stav po ukončení realizace
Zapojili jsme žáky, všechny zaměstnance školy a rodiče do vytvoření přírodní učebny, která slouží a bude sloužit jako místo k výuce a poznávání přírody v praxi. Podpořili jsme vztah žáků k přírodě, aby poznávali, pozorovali a zkoumali přírodu ve své blízkosti. Prostřednictvím přírodní učebny jsme spojili vlastní zkušenost s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učíme děti spolupráci. Jelikož se přírodní učebna nachází mezi pavilony školy, je využívána jako místo k relaxaci a odpočinku v čase přestávek dětí i učitelů a k mimoškolním činnostem školních družin a zájmových kroužků. Přírodní učebna slouží při výuce přírodovědných předmětů v souvislosti se zaměřením naší školy na tuto oblast v rámci ŠVP. Tato učebna vytváří zázemí při projektových dnech, které na naší škole probíhají, např. Den Země nebo Žlutozelený den zaměřený na příchod jara. Na vybudování učebny se podíleli učitelé a žáci v rámci hodin jednotlivých předmětů, vychovatelky s dětmi a v neposlední řadě i rodiče.

 

- - -

 

 

 

 

 

 

pozveme-prirodu-k-nam.pdf [ 5.4 MB, PDF ]


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz