DRUŽINA | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Školní družina

Provoz Školní družiny:

Ráno:

6,00 až 7,35 hod. , příchod do družiny nejpozději do 7.15 hod.
- - -

Odpoledne:
Po - Pá : 11,35 až 17,00 hod.

 

Přihláška na rok 2020/2021:

zapisovy-listek-20-21.doc [ 33 kB, DOC ]


Aktuální informace k provozu školní družiny :

informace-sd.doc [ 41.5 kB, DOC ]

 

Družina je součástí právního subjektu školy, má 6 oddělení, kde pracují kvalifikované vychovatelky. Technický stav i materiální vybavení má dobrou úroveň.

O přijetí dítěte k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2. písm. a) a f) školského zákona se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Tradiční součástí naší činnosti je pestrá nabídka zájmových kroužků - výtvarný, malý herec, keramický, ruční práce, sportík, přírodovědný, kreativní svět, flétna, vaření, fotbal, florbal, šachy

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny.

Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, četba, poslech, individuální malování, tvořivé a spontánní hry a Tv chvilky ).

Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí, opět relaxace ( četba na pokračování, poslech, stolní a společenské hry a aktuálně, podle možnosti a zájmu dětí, individuální, nebo skupinová zájmová činnost výtvarná, rukodělná, hudební, společenská, dramatická ..... ).

Po odpočinkové části následuje pohybová aktivita: pokud možno, denně venku - na hřišti nebo v lese popř. tělocvičně ( sportovní pohybové hry se sport. pomůckami, pohybové tvořivé a spontánní hry, stavění lesních domečků a zahrádek, přírodovědná činnost ..... ).

Od 15.00 do 16.30 - zájmové kroužky.

Závěr: odpoledního pobytu v družině opět tvoří rekreační a relaxační činnosti spontánního charakteru podle volby dětí: didaktické hry, motivované řízené hry

Pobyt obsahuje i řadu režimových momentů ( přechody, převlékání, sebeobslužná činnost ).

Program je zaměřen na:
--- zdravý životní styl ( stravování, pitný režim, osob. hygiena, tělesná kultura, rozvoj citové stránky osobnosti, estetic. zážitků a pracovních dovedností ) 
--- komunikační dovednosti ( kultivace projevu, rozvoj slovní zásoby a její používání, schopnosti naslouchání, uplatnění osobnosti ve skupině ) 
--- zvýšení sociálních kompetencí ( rozvoj sociální orientace vedoucí k odpovědnosti za své chování ) 
--- odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování ( vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy ) 
--- schopnost najít své místo ve skupině ( posílení sebevědomí a pozitivního myšlení ) 
--- formování životních postojů ( práva a povinnosti, tolerance, ochota pomoci, sebeovládání, nepodléhat negativním vlivům, ochrana životního prostředí )


Vnitřní řád školní družiny:

vnitrni-rad-Sd.doc [ 48 kB, DOC ]


Přehled nabídky a vedení zájmových útvarů-kroužků ve šk. roce 2019/2020:

 

p. Marcela Košařová
- Dovedné ruce (středa 15-17 hod.)

- Fotbal (úterý 15-16.30 hod.)

p. Lenka Sabolová

- Sportík (úterý 15-16.30 hod.)
- Poznáváme přírodu (čtvrtek 15-17 hod.)

p. Dita Králová

- Keramický kroužek (pondělí 15-17 hod.)

- Ruční práce (úterý 15-17 hod.)
- Keramický kroužek (středa 15-17 hod.)

p. Renata Remešová

- Malý herec (pondělí 15-16.30hod.)
-Malý kutil (čtvrtek 15-16.30 hod.)

 

 

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz