vorvaň | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
VORVAŇ

Zúčastňujeme se soutěže Vorvaň.

 

Obecná pravidla soutěže a jejich hodnocení:

Soutěžící základní škola sestaví družstvo ze šesti svých žáků, a to po jednom žáku ze třetího až osmého ročníku. Podmínkou je, aby v družstvu byla alespoň dvě děvčata.

Soutěží se v několika netradičních sportovních disciplinách, kde se v každé z nich přidělují prvním šesti školám body.

U některých disciplín odpovídá počet přidělených bodů počtu přesných zásahů do určeného terče. Body se na závěr sečtou a vítězí družstvo s jejich největším počtem. Celkový počet bodů může ovlivnit i odborná porota, která sleduje chování soutěžního družstva i dětského publika. Dle svého zvážení uděluje družstvům kladné či záporné body, vyhlašuje i své soutěžní úkoly.

Porota hodnotí nejen úroveň jednotlivých soutěžních vystoupení, bystrost a šikovnost soutěžících, ale již zmiňované hodnoty, kterými jsou semknutost jednotlivých družstev, chování závodníků či schopnost vzájemné důvěry a spolupráce.

Proto nejsou udělovány pouze ceny vítězům, ale také zvláštní ceny poroty, které zohledňují smysl pro fair play, sportovní chování, disciplínu a semknutost dětského kolektivu. Pozornost je věnována i publiku. Pro obecenstvo jsou rovněž určeny hodnotné dárky z tomboly. Všichni diváci obdrží předem bezplatnou vstupenku, kterou vyplní a vloží do losovacího osudí. Losování je prováděno v pravidelných soutěžních přestávkách.

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz