výchovná komise | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
VÝCHOVNÁ KOMISE

 

Od ledna 2004 je na naší škole zřízena výchovná komise.

Výchovná komise je neoficiální (a nepovinný) poradní orgán ředitele školy. Tvoří ji ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce, třídní učitel.

V případě vzniklého problému, který je třeba řešit jednáním výchovné komise, se sejdou členové této komise, projednají problém, připraví jednání s přizvanými osobami, rodiči a zástupci dalších orgánů.

Za přípravu jednání výchovné komise odpovídá výchovný poradce.

Na jednání výchovné komise se zvou rodiče problémových žáků, u kterých přes udělená výchovná opatření nedošlo ke zlepšení, a problémoví rodiče. Výchovná komise je obvykle posledním pokusem školy řešit potíže s žáky nebo rodiči, než se obrátí na další orgány - například odbor sociálních věcí a zdravotnictví obecního úřadu.

Jednání výchovné komise řídí výchovný poradce.

Z jednání výchovné komise pořizuje výchovný poradce zápis, který rodiče a ostatní přítomní podepisují. Slouží jako doklad o jednání s rodiči. Pokud se totiž obrátí škola s žádostí o pomoc na sociální odbor nebo jiné orgány, bude třeba dokladovat jednání s rodiči jak byli rodiče školou v posledním půlroce informováni, zváni na jednání do školy apod. Na jednání lze přizvat policisty, pracovníky sociálního odboru apod.

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz