Výchovný poradce | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Výchovný poradce školy

Výchovný a kariérový poradce pro II.stupeň

Mgr. Dana Talášková, tel.577 006 543, email.talaskova@zsslovenska.eu

Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Ma-Bi, učitelství pro II.stupeň ZŠ a SŠ

Specializace v oblasti speciální pedagogiky a psychologie, studium výchovného poradenství – UP Olomouc

Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením – NIDV Zlín

Vzdělání zaměřené na karierové poradenství Z: Kariera – KÚ Zlín

 

Výchovný poradce pro I.stupeň

Mgr. Karolina Šišková, tel.577 006 533, email:siskova@zsslovenska.eu

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika a učitelství I.stupně

Studium výchovného poradenství – UP Olomouc

Konzultace pro rodiče - nejlépe po domluvě ( telefon, email…)

Konzultace pro žáky – kdykoliv dle potřeby (o přestávce, po vyučování nebo dle dohody)

 

V rámci poradenství nabízí škola rodičům a žákům pomoc v oblasti:

· předcházení školní neúspěšnosti žáků
· výchovných a studijních problémů
· problémů ve vztazích
· otázek ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků a případných podpůrných opatření
· kariérového poradenství - informační a poradenskou podporu při volbě budoucího povolání a pozdějšího profesního uplatnění
· integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
· péče o žáky nadané a mimořádně nadané
· budování příznivého prostředí pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
· dlouhodobé péče o neprospívající žáky a o vytváření předpokladů pro snižování jejich počtu
· rychlého řešení pomoci jednotlivým žákům a třídním kolektivům při aktuálních problémech
· zmírňování důsledků zdravotního postižení
· prevenci vzniku úrazu
· prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a rodiči

 

Důležité webové stránky a kontakty:

www.zkola.cz - portál školství Zlínského kraje

 

Poradenská zařízení:

www.ppporzl.cz – Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, J.A.Bati 5522, tel. 575 570 491

SVP - Středisko výchovné péče Domek, Česká 4789, Zlín – tel. 577 242 786

SPC – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694 – tel. 577 241 256

Poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce Zlín, Čiperova 5182
Mgr. Ilona Šumíčková, tel. 577 577 503 (testy profesní orientace)

Poradenská místa Policie ČR Zlín

PIS OŘ P ČR, nám. T.G.M. 3218 Zlín (protidrogová prevence)
Tel. 974 666 207, por.Bc. Lucie Javoříková
Otevřeno od 07.00 do 15.30 hodin

 

Psychiatrické služby:

Březíková Alena, MUDr.,Poliklinika Otrokovice,Tel. 577 922 056, ( pro děti)

Klinický psycholog:

Pechová Marie, Ph.Dr.,Divadelní 3242, Zlín,Tel. 577 222 622,( poradna pro děti a rodiče)

Linky pomoci:

Linka SOS, tel. 577 431 333 (nonstop)
Linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) tel. 251 511 313 (nonstop)
Linka bezpečí dětí a mládeže tel. 800 155 555 (nonstop)

 

Volba povolání

Ke správné volbě povolání pomohou tyto webové stránky

www.infoabsolvent.cz
www.zkola.cz (Burza škol, brožura Kam na školy v Zlínském kraji, Dny otevřených dveří na SŠ,  Podpora řemesel ve Zlínském kraji)
www.kudykam.eu /školství a ŽP /
www.uradprace.cz
www.stredniskoly.cz (katalog SŠ v ČR)
www.atlasskolstvi.cz (seznam SŠ a učilišť ČR)
www.gwo.cz (průvodce světem povolání – dotazníky zájmů, dovedností, abecední seznam povolání a jejich
stručná charakteristika)
www.proskoly.cz (test volby povolání na základě typologie kariérních zájmů podle amerického psychologa J. Hollanda)

www.cermat.cz (testování žáků)Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz