Historie školy | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY


Dne 30. srpna 1935 rozhodla Zemská školní rada v Brně, že vznikne ve Zlíně nová Obecná škola Bartošova. Nová školní budova byla postavena na velmi pěkném místě u lesa s krásným výhledem
- - -
- - -
do fryštáckého údolí a k Hostýnským vrchům.

 

Dne 4. října 1937 se zde začalo vyučovat, škola měla 32 tříd a prvním ředitelem by ustanoven Leopold Červinka. 

Dne 18. března 1939 byla budova obsazena říšskoněmeckými vojsky, vyučování bylo přerušeno do 30. března. V té době bylo zapsáno 686 žáků,

 

- - -

vyučovalo se s velkými obtížemi. Po listopadovém bombardování Zlína r.1944 zde byl uskladněn zachráněný materiál z továrních budov a zřízen útulek pro postižené obyvatele. Po osvobození města se už 22. 5. 1945 opět vyučovalo. Od 1. 9. 1945 byla budova rozdělena na Bartošovu školu I. a II, vyučovalo se na směny.

Padesátá léta byla prohlášena za průkopnická, od roku 1953 nese škola název 3. osmiletá střední škola v Gottwaldově - Díly. V té době bylo
- - -
zapisováno 1000 -1050 žáků.

V 60. letech se přistavují pavilony a tělocvična. V 70. letech byla škola vybrána ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogiky pro experiment celodenního výchovného systému (CVS) - organizace volného času dětí i mimo vyučování. Trval 5 let. V září 1975 jsou zřízeny dyslektické třídy,
- - -
které pod vedením speciálních pedagogů fungují až do dnešních dnů.

V roce 1980 začala generální oprava, v roce 1995 nová rozsáhlá rekonstrukce celé školy. V září 2005 je dokončena rekonstrukce školního hřiště.

- - -
V současné době má škola 526 žáků, 28 tříd - z toho 8 dyslektických.


Přehled ředitelů:
Leopold Červinka
Vladimír Matoušek
Vratislav Hladký
Vítězslav Starecký
Václav Ondroušek
František Janoštík
PaedDr. František Semotam
Mgr. Oldřich Vetešník
Mgr. Otto Procházka

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz