Šablony 2 | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 

Šablony II pro ZŠ Zlín, Slovenská 3076
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014630 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Zvolené šablony v rámci projektu Šablony II pro ZŠ Zlín, Slovenská 3076, registrační č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014630:


Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců


ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 

2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

2.V/1 Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
2.V/4 e Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK
2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

 

- - -

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz