platba inkaso | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Údaje pro zřízení inkasa pro platbu stravného

 

Platba probíhá ve prospěch účtu číslo 35 - 1422461389/0800.

Povolená částka inkasa musí být minimálně 800,- Kč. Inkaso probíhá vždy k 20. dni v měsíci a bude inkasována částka potřebná na následující měsíc. Při povolování inkasa nezadávejte žádný variabilní symbol!

Vedoucí školní jídelny musíte odevzdat číslo účtu ze kterého bude inkaso probíhat, jméno, datum, narození a třídu dítěte.

V případě že jsou na škole sourozenci povolujete inkaso pouze jedenkrát, jen minimální částka musí být vyšší (1.600Kč ...).

Cena oběda je stanovena na základě vyhlášky č. 463/2011, příloha č.2 - finanční limity na nákup potravin. Tato vyhláška je novelizací vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

 

Cena stravného na naší škole :

žáci 7 - 10 let 27,- Kč
žáci 11 - 14 let 28,- Kč
žáci 15 a více let 30,- Kč

 

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na základě věku dovršeného v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz