Prevence | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: info@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
PREVENCE SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

Na naší škole pracuje metodik prevence:

Mgr. Lucie Plačková
tel: 577 006 529

 

Prevence sociálněpatologockých jevů je každoročně realizována podle Minimálního preventivního programu, který je na začátku školního roku sestavován podle aktuálních potřeb školy. Metodik prevence sleduje projevy společensky nežádoucích jevů, snaží se o vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, organizuje preventivní aktivity ve škole.

Preventisté spolupracují se všemi učiteli, zvláště ale s výchovným poradcem a vedením školy. Ve škole se zaměřujeme na projevy šikany, řešíme vhodnými programy vztahy žáků ve třídách. U starších žáků se zaměřujeme i na upozorňování nebezpečí anorexie, bulimie...

Dlouhodobě spolupracujeme s Unií Kompas. Úspěšné a u dětí oblíbené jsou návštěvy Městské policie Zlín nebo program Hasík ve spolupráci s HZS. Programy pro žáky jsou realizovány buď přímo ve škole, nebo se děti účastní půldenních bloků přímo v zařízeních zabývajících se prevencí.

Preventisté školy se pravidelně účastní všech odborných seminářů, spolupracují také s krajským koordinátorem prevence i s okresním metodikem prevence. Ve škole je k dispozici dobře vybavená knihovna s odbornou literaturou, která je přístupná jak učitelům, tak i žákům. Odebíráme také velmi kvalitní časopis PREVENCE. Metodik prevence je schopen poradit žákům i rodičům, pokud se vyskytnou problémy v dané oblasti, popřípadě je nasměřuje na vhodné odborné zařízení.

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz